Негативні наслідки економічного зростання

Негативні наслідки економічного зростання

Економічне зростання являє собою збільшення обсягу виробництва продукції за певний часовий період (рік, квартал, місяць). Є у цього позитивного процесу і негативні наслідки.

Сутність і позитивні слідства економічного зростання

Економічне зростання - спрощений економічний показник. Під ним розуміється збільшення реального обсягу виробництва (що не враховує інфляційних факторів), рідше - валового національного продукту і національного доходу. Вимірюється економічне зростання в темпах приросту реального ВВП на душу населення.


Розрізняють екстенсивне та інтенсивне економічне зростання. У першому випадку він відбувається без зміни середньої продуктивності праці, у другому - при випереджальному зростанні ВВП для числом зайнятих у виробництві. Основою добробуту громадян є інтенсивне зростання. Адже завдяки йому скорочується соціальне розшарування і диференціація в доходах між громадянами.

Економічне зростання має цілий спектр позитивних наслідків для населення країни - це підвищення якості медичного обслуговування, доступності освіти, поліпшення умов праці, зростання безпеки тощо. Також він веде до зростання престижу країни на міжнародній арені. Між тим, існують і противники економічного зростання, які вказують на пов 'язані зданим процесом негативні явища.

Негативні наслідки економічного зростання

Основна критика економічного зростання зводиться до того, що він негативно позначається на стані навколишнього середовища і може призвести до колапсу природних ресурсів. Широку популярність отримала так звана "" Дилемі економічного зростання "". Її сутність полягає в тому, що з одного боку, економічне зростання веде до руйнування навколишнього середовища, а з іншого - без нього неможливо подолати бідність і забезпечити соціальну стабільність. Стратегія боротьби з цим явищем полягає в забезпеченні сталого розвитку, яка передбачає збереження поточного рівня споживання і чисельності населення, який може витримати екосистема. Політика багатьох країн сьогодні спрямована на вирішення поточних екологічних проблем. У числі заходів - підвищення енергоефективності (завдяки, наприклад, світлодіодному освітленню), використання альтернативних джерел енергії, біопалива тощо. Це дозволяє дещо нівелювати вплив економічного зростання на навколишнє середовище. Також критики економічного зростання вказують на те, що він не бореться з проблемами бідності. Оскільки зростання виробництва і споживання може призвести лише до концентрації додаткових доходів у руках обмеженої групи осіб. Це веде до ще більшого соціального розшарування і зростання соціальної напруженості. Тому рівень бідності в першу чергу залежить від сформованої в країні системи розподілу доходів. Економічне зростання може негативно позначитися і на стані ринку праці і призвести до зростання безробіття через автоматизацію виробничих процесів. Економічне зростання тісно пов 'язане з процесом індустріалізації. Остання передбачає масове виробництво, яке не носить творчого характеру. Іншим її наслідком є проблема перенаселеності великих міст.